کیفیت مناسب روغن موتور

کیفیت مناسب روغن موتور خود را چگونه تشخیص و انتخاب کنیم؟

نکات مهم در انتخاب روغن موتور مناسب خودرو:

کیفیت مناسب روغن موتور

  • استاندارد سطح کیفی روغن موتور API:

از چهار نکته مهم در انتخاب روغن موتور مناسبی که بتواند کارکردها و نقش های اصلی روغن موتور را ایفا نماید در مقاله قبلی به مهمترین شاخص انتخاب روغن موتور مناسب که گرانروی یا ویسکوزیته روغن موتور می باشد پرداخته شد. کیفیت مناسب روغن موتور یا سطح کیفی روغن موتور، یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب روغن موتور مناسب می باشد که در این مقاله با توجه به استاندارد API به بررسی آن می پردازیم.

با پیشرفت روز افزون مهندسی و فناوری موتور خودرو، سطح کیفیت و مواد افزودنی روغن موتور ها نیز دستخوش تغییرات فراوانی گردیده است. به طوری که استاندارد API برای طبقه بندی سطح کیفی روغن موتور کد بندی خاصی ایجاد نموده است. کدبندی API به صورت دو حرفی می باشد که حرف اول بیانگر نوع روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی است. روغن موتورهای خودروهای بنزینی در استاندارد API با علامت S که حرف اول کلمه Service ( اتوسرویس ها و تعویض روغن ها، گاراژها) است، آغاز می گردد. همچنین اگر استاندارد API با حرف C، مخفف Commercial (وسیله نقلیه تجاری، کشاورزی) شروع شود، به این معنا می باشد که روغن موتور برای خودروهای دیزلی طراحی و ساخته شده است. در سال ۲۰۱۷ استاندارد API از حرف F که مخفف Fuel-Efficient (مصرف بهینه سوخت) است، برای طبقه بندی نسل جدید روغن موتورهای دیزلی استفاده نمود.

  • API C استاندارد سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی

در استاندارد API سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی دومین حرف که نشانگر کیفیت روغن موتور دیزلی است، از حرف A آغاز می گردد و در سال ۲۰۱۷ به حرف K ختم گردیده است. در روغن موتورهای مخصوص موتورهای دیزلی دوزمانه در پایان استاندارد API عدد ۲ درج می گردد و برای روغن موتورهای دیزلی چهارزمانه نیز عدد ۴ درج می گردد. بدین معنا که روغن موتور دیزلی API CA پایین ترین سطح کیفی روغن موتور دیزلی، و روغن موتور API CK-4 بالاترین سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی چهارزمانه است. در جدول زیر سطوح کیفی روغن موتورهای دیزلی بیان گردیده است.

               سطح کیفی API        وضعیتتوضیحات
CK-4رایجدر سال ۲۰۱۷ میلادی برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور بالا برای دستیابی به استاندارد انتشار آلایندگی غیر جاده ای ۲۰۱۷ عرضه گردید.

عملکر روغن موتور های API CK-4 بسیار فراتر از معیارهای عملکرد CJ-4، CI-4، CI-4 PLUS، CI-4 و CH-4 بوده و می تواند برای موتورهای دیزلی که سطوح کیفی بالا توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد.

CJ-4رایجعملکرد روغن موتور با سطح کیفی API CJ-4 از معیارهای عملکرد سطوح کیفی CI-4 ، CI-4 PLUS، CI-4، CH-4، CG-4 و CF-4 بالاتر است و می تواند به عنوان روغن موتور مناسب موتورهایی که سطوح کیفی بالا برای آنها توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد.
CI-4رایج موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا برای تامین استاندارد انتشار آلایندگی ۲۰۰۴ در سال ۲۰۰۲ عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی CH-4و CE و CF-4 و CG-4 استفاده نمود. برخی از روغن موتورهای با سطح کیفی CI-4 می توانند سطح کیفی CI-4 PLUS را دارا باشند.
CH-4رایجدر سال ۱۹۹۸ میلادی برای موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا براساس استانداردهای انتشار آلایندگی ۱۹۹۸ عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی CD و CE و CF-4 و CG-4 استفاده نمود.
CG-4منسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۲۰۰۹ مناسب نیست.
CF-4منسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۲۰۰۹ مناسب نیست.
CF-2منسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۲۰۰۹ مناسب نیست. موتورهای دو زمانه ممکن است نیازهای مختلف روانکاری را نسبت به موتورهای چهار زمانه داشته باشند، بنابراین تولید کننده خودرو می بایست با استانداردهای روانکاری بروز، روغن موتور مناسب را پیشنهاد نمایند.
CFمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۲۰۰۹ مناسب نیست.
CEمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۹۴ مناسب نیست.
CD-IIمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۹۴ مناسب نیست.
CDمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۹۴ مناسب نیست.
CCمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۹۰ مناسب نیست.
CBمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۶۱ مناسب نیست.
CAمنسوخاحتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال ۱۹۵۹ مناسب نیست.
  • API F استاندارد نسل جدید سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی

در سال ۲۰۱۷ برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور موتور بالا ( ۱۰۰۰ دور در دقیقه)، سطح کیفی API FA-4 براساس استاندارد انتشار گازهای گلخانه ای معرفی گردید. شاخص گرانروی FA-4 به صورت x W 30 می باشد.

در موتورهای دیزلی که سطوح کیفی  CK-4، CJ-4 ، CI-4، CI-4 PLUS، CI-4 و CH-4 برای روغن موتور آن ها توصیه گردیده است، نمی توان از روغن موتور های با سطح کیفی FA-4 استفاده نمود. با مراجعه به دفترچه راهنمای خودروهای دیزلی می توان تعیین کرد که آیا سطح کیفی API FA-4 برای موتور دیزلی مناسب است یا خیر.

  • API S استاندارد سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی

در استاندارد API سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی، دومین حرف نشانگر کیفیت روغن موتور بنزینی است. پس از حرف S یکی از حروف A تا N می آید و بالاترین سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی که تا کنون در سال۲۰۱۷ معرفی گردیده، API SN Plus می باشد. سطح کیفی API SA نیز پایین ترین سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی است. اطلاعات مربوط به سطوح کیفی روغن موتورهای بنزینی در جدول زیر آمده است.

سطح کیفی روغن موتور

وضعیت

توضیحات

SN Plusرایجبالاترین سطح کیفی API  که در سال ۲۰۱۷ معرفی گردیده است.
SNرایجاین روغن موتور برای تمامی موتورهای خودرو بنزینی از سال ۲۰۱۰ به بعد مناسب است. این نوع روغن موتور در برابر اکسیداسیون مقاوم بوده، پوشش دهی فوق العاده ای دارد و محافظت آن در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات تکمیل شده است. این روغن موتور عملکرد موتور در دمای پایین را بهبود می بخشد. روغن موتور با استاندارد SN باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می شود.
SMرایجبرای موتور خودروها مدل ۲۰۱۰ و بالاتر.
SLرایجبرای موتور خودروها مدل ۲۰۰۴ و بالاتر.
SJرایجبرای موتور خودروها مدل ۲۰۰۱ و بالاتر.
SHمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۹۶ ساخته شده مناسب نیستند. حفاظت کافی در برابر لجن و اکسیداسیون و سایش موتور ندارد.
SGمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۸۸ ساخته شده مناسب نیستند. حفاظت کافی در برابر لجن و اکسیداسیون و سایش موتور ندارد.
SFمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۸۸ ساخته شده مناسب نیستند. حفاظت کافی در برابر لجن موتور ندارد.
SEمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۷۹ ساخته شده مناسب نیستند.
SDمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۷۱ ساخته شده مناسب نیستند. استفاده در خودروهای جدید موجب اختلال در کارکرد و آسیب به موتور خودرو می گردد.
SCمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۶۷ ساخته شده مناسب نیستند. استفاده در خودروهای جدید موجب اختلال در کارکرد و آسیب به موتور خودرو می گردد.
SBمنسوخاحتیاط :برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۵۱ ساخته شده مناسب نیستند. استفاده در خودروهای جدید موجب اختلال در کارکرد و آسیب به موتور خودرو می گردد.
SAمنسوخاحتیاط : هیچ ماده افزودنی به روغن موتور اضافه نمی گردد. برای استفاده در اکثر موتورهای بنزینی که بعد از سال ۱۹۳۰ ساخته شده مناسب نیستند. استفاده در خودروهای جدید موجب اختلال در کارکرد و آسیب به موتور خودرو می گردد.

کیفیت مناسب روغن موتور، برخی از روغن موتورها دارای قابلیت استفاده همزمان در موتورهای بنزینی و دیزلی می باشند که در این صورت سطح کیفی آنها به صورت دو کدی نوشته می شود، مانند:  API SN/CI است.

با مراجعه به دفترچه راهنمای خودروی خود می توانید سطح کیفی روغن موتور مناسب خودروی خودتان را تعیین نمایید.

همواره روغن موتور با سطح کیفی بالاتر، خواص و عملکرد سطوح کیفی پایین تر را دارا می باشد، یعنی در صورتی که در دفترچه خودرو برای روغن موتور سطح کیفی پایین تر توصیه گردد، می توان از روغن موتور های با سطح کیفی بالاتر استفاده نمود. ولی استفاده از روغن موتور با سطح کیفی پایین تر از سطح کیفی پیشنهاد شده در دفترچه راهنمای خودرو ممکن نیست، چرا که می تواند موجب صدمات و آسیب های متعدد به موتور خودرو گردد.

تا کنون دو شاخص بسیار مهم در انتخاب روغن موتور مناسب یعنی شاخص گرانروی روغن موتور SAE و سطح کیفی روغن موتور API  مورد بررسی قرار گرفت. هر دو این شاخص ها می بایست با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرو تعیین شوند، چرا که شاخص های گرانروی و سطح کیفی روغن موتور برای انواع مختلف خودروها و حتی مدل های (سال) یک نوع خودرو متفاوت است. در مقاله بعدی نکات مهم انتخاب روغن موتور مناسب، با ما همراه باشید.