در صورت تمایل به استفاده از خدمات ویژه مراکز طرف قرارداد با دیجی اویل:

  • ابتدا خدمات مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمایید
  • با زدن کلید انتقال به سبد کالا، کلیه موارد انتخابی را ثبت و به سبد کالا منتقل شوید.